زنجیره بلوک اریترین (اتراکس)

Eterex.com

مدیرعامل: آقای امید میرعالی

آدرس: شعبه تهران- یوسف آباد – خ اسد ابادی – بین خ 49 و 51 -پلاک 449 – ساختمان اداری پارسا واحد 101

کد پستی: ۱۴۳۴۹۳۳۸۸۴

تلفن: 92002088

ایمیل: info@eterex.com

دانلود گواهی عضویت
QR Code