سوالات متداول

آیا در صورت نداشتن بیمه تامین اجتماعی امکان عضویت وجود دارد؟

پاسخ : خیر، با توجه به اساسنامه تایید شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان عضویت تنها برای شرکت‌هایی میسر خواهد بود که دارای بیمه تامین اجتماعی شرکتی هستند.

پاسخ : با توجه به اینکه درخواست شرکت ها پس از ارسال مدارک ابتدا در کمیسیون های تخصصی مرتبط بررسی و سپس جهت راگیری به هیئت مدیره ارسال میشود این فرایند حداکثر تا 7 روز کاری ممکن است زمان بر باشد. همچنین در صورت نقص فنی محصول و اعلام از سوی کمیسیون تا زمان رفع مشکل از سوی شرکت به این زمان اضافه خواهد شد.

پاسخ : برای اعضای جدید ورودیه 7 میلیون تومان به اضافه 20 میلیون تومان حق عضویت که جمعا 27 میلیون تومان برای یکسال است. حق عضویت جدید در مجممع عمومی تصمیم گیری میشود.

پاسخ : هزینه تمدید عضویت 20 میلیون تومان برای یکسال است. حق عضویت جدید در مجممع عمومی تصمیم گیری می شود.

پاسخ: خیر، تا زمان پرداخت هزینه حق عضویت ، عضویت شرکت نهایی نگردیده است .

پاسخ : گواهی عضویت شرکت ها پس از 10 روز کاری آماده و شرکت ها میتوانند با هماهنگی قبلی و در دست داشتن معرفی نامه جهت دریافت گواهی عضویت خود اقدام نمانید

کلیه حقوق وب سایت متعلق به انجمن فینتک می‌باشد.