پویا پردازش فرداد (بیت ۲۴)

نشانی: تهران، امیر آباد شمالی،  پردیس فنی دانشگاه تهران، واحد ۵۰۵

تلفن:۷۱۰۵۷۴۷۰۰-۰۲۱

وب سایت: www.bit24.cash

دانلود گواهی عضویت
QR Code