پردازش اطلاعات مالی پارت(پارت)

پردازش اطلاعات مالی پارت (پارت)

مدیرعامل: آقای علی رسولی زاده ئی

نشانی شرکت: تهران، میدان کاج، خیابان سرو شرقی، خیابان مجد، کوچه نسترن، پلاک 34
کد پستی: ۱۹۹۸۶۴۴۶۴۱

تلفن: ۰۲۱۷۴۳۱۸۰۰۰
ایمیل سازمانی: info@partdp.ir
دانلود گواهی عضویت
QR Code