طلاین

طلوع لیان یزد نیک(طلاین)

سایت: http://tlyn.ir
مدیرعامل: آقای محسن ابوالفتحی فیروزآبادی

نشانی شرکت: استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، محله سر دو راه، کوچه ۱۲، خیابان شهید آیت الله مطهری، پلاک ۱۰۸، ساختمان علم و فناوری اقبال، طبقه همکف

نشانی فروشگاه: استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، محله فرخی، میدان شهید بهشتی، خیابان دهم فروردین، پلاک ۳۲۴

کد پستی: ۸۹۱۷۶۹۷۹۹۸
تلفن: ۰۳۵۳۷۳۳۲۶۱۲
دانلود گواهی عضویت
QR Code