شرکت زنجیره تبادل هوشمند روشان (بیت‌سوبیت)

شرکت زنجیره تبادل هوشمند روشان (بیت‌سوبیت)

مدیرعامل: سرکار خانم سمیرا اسماعیل مقدم

نشانی شرکت: استان سمنان، شهر سمنان، بلوار هفدهم شهریور، جنب بیمه البرز، پلاک 290، طبقه چهار واحد 10

کد پستی: 3518773956

تلفن: 02333330790
شماره عضویت : 1402160
پایان عضویت: 18 آذر 1403
دانلود گواهی عضویت
QR Code