راهکار نوین زیبال (زیبال)

آدرس: تهران، امیر آباد شمالی، خیابان فرشی مقدم، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره ۱ واحد ۱۱۳

شماره تماس : ۰۲۱۹۱۰۰۷۰۵۳

کد پستی : ۱۴۳۹۸۱۳۱۵۲

وب سایت : https://zibal.ir

 

دانلود گواهی عضویت
QR Code