گزارش روز اول دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی + عکس

انجمن فین‌تک/ اولین روز دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی که بصورت مشترک با همکاری انجمن فین تک (IFA) و سازمان اطلاعات مالی ایران (IRFIU) در تاریخ‌ امروز نهم آذر ماه 1402 از ساعت 9 تا 13:30 برگزار گردید.

این مراسم با سخنان آقای دکتر هادی خانی معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، آقای مصطفی امیری، دبیر محترم انجمن فین‌تک آغاز گردید و در ادامه با تدریس مدرس مرکز اطلاعات مالی و در حوزه مبارزه با پولشویی و با حضور حدود یکصد نفر از اعضا و فعالان حوزه فین‌تک در دانشکده علوم و فنون برگزار گردید.
در بخش دوم روز اول این دوره، کسب و کارها در خصوص عوامل، راهکارها و مصدایق پولشویی به پرسش و پاسخ با مدرس و کارشناسان FIU پرداختند. روز دوم این دوره آموزشی، فردا دهم آذر ماه برگزار خواهد شد.

دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی - روز اول
دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی - روز اول
دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی - روز اول
دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی - روز اول
دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی - روز اول
دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی - روز اول