صورت‌های مالی انجمن فینتک

برای دانلود صورت‌های مالی انجمن فینتک بر اساس سال مورد نیاز روی دکمه کلیک کنید.

صورت مالی سال ۱۴۰۰

صورت مالی سال ۱۴۰۱

صورت مالی سال ۱۴۰۲