صورت‌های مالی انجمن فینتک

برای دانلود صورت‌های مالی انجمن فینتک بر اساس سال مورد نیاز روی دکمه کلیک کنید.

صورت مالی سال ۱۴۰۰

صورت مالی سال ۱۴۰۱