بیانیه انجمن فین‌تک در مخالفت با اینماد اجباری

انجمن فناوری های نوین مالی (انجمن فین تک)

به نام خدا

تشویق نخبگان به مهاجرت، خیانت به آینده کشور است 

تبدیل نماد اعتماد به رگولاتور کس بوکارهای اینترنتی و سامانه جامع مجوزدهی در فضای مجازی

از مهمترین عوام ل تشدید سیل مهاجرت خواهد بو د

ایران در شرایطی است که در میان ۱۹۰ کشور جهان از نظر سهولت اعطای مجوز رتبه ۱۷۸را دارد. در صورتی که ترکیه و امارات با رتبه ۳۳ و ۱۶فضای کسب وکار ، دو رقیب بزرگ منطقه ای برای جذب نخبگان از ایران و تبدیل شدن به قدرتهای فناوری در منطقه هستند.

در این شرایط هر سامانه جدیدی که کارآفرین را در ابتدای کارش ملزم به دریافت مجوزهایی میکند که وجود خارجی ندارند یا اساسا نهاد صادرکننده مجوز نگاه مثبتی به آن حوزه نوآورانه ندارد، مساوی است با به قتلگاه فرستاد ن زیست بوم نوآوری کشور و الزام کارآفرین به مهاجرت!

انجمن فینتک ایران که با توسعه خدمات مالی میزبان رشد نوآوری بوده و زیرساخت ایجاد میلیونها شغل را فراهم نموده است اعلام مینماید

تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به پنجره واحد مجوزهای فضای مجازی کاملا برخلاف طرح تسهیل صدور مجوزکسب وکار بوده و عامل جدی افزایش مهاجرت نخبگان و کارآفرینان در سالهای آتی خواهد بود

 بزرگترین تهدید کشور، خروج کارآفرینان و به تبع آن ضعف فناوری، ناتوانی اقتصادی و ازبین رفتن هزاران شغل است. باید توجه داشت راهکار کنترل ریسکهای محیط کسبوکار، انسداد در شروع فعالیت یا جلوگیری از افزایش تعداد کسب وکارها نیست، بلکه تنظیم گری به موقع توسط نهادهای متصدی با رویکرد توسعه است و در شرایط تحریمی به هیچ وجه نباید دچار تحریمهای داخلی شویم.

امروز راه اندازی و موفقیت کسب وکار است که بای د در کشور ارزشمند باشد، نه دریافت مجوز و فتح قله ی انحصار!

در پایان خطاب به مسئولان و نهاهای متصدی اعلام میدارد: اگر قفل هایی که بر دست و پای کسب وکارها زدهایم را باز کنیم تا همگان کار خود را آشکار انجام دهند، اگر با مدیریت علمی و تسهیل فضای کسب وکار، اصل را بر صحت گذاشته و امید را در دل چند میلیون جوان ایرانی زنده کنیم، اقتصاد ایران حتی در شرایط تحریم میتواند رشد قابل توجه داشته باشد. همانگونه که اقتصاد دیجیتال طی ۸ سال گذشته، تنها بخشی بوده که به دلیل عدم دخالت نادرست دولت همواره ۳ تا ۶ درصد رشد را تجربه نموده است.

لذا انجمن تقاضا دارد در سال مانع زدایی، با قید فوریت از تبدیل این نشان اعتماد به رگولاتور کسبوکارهای فضای مجازی جلوگیری شود و به وظیفه اصلی خود یعنی ا حراز هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری بپردازد. و توجه به این نکته لازم است که قانونگذار این وظیفه را به سامانه جامع مجوزهای کشور  G4B محول نموده و حتی در صورت نیاز نیز خواهشمند است تصمیم گیری در خصوص ایجاد چنین نهاد عظیمی با این دامن هی قدرت و اختیارات به نقطه ی ذیصلاح یعنی مجلس شورای اسلامی محول شده و از هر گونه اقدام عجولانه اجتناب گردد.

انجمن فناوری های نوین مالی

اول آذر ماه یکهزار و چهارصد