انتخابات کمیسیون پرداخت برگزار شد

انجمن فین‌تک: به گزارش روابط عمومی انجمن فین‌تک، این انتخابات در مورخ 13 دیماه 1402 در راستای دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه انجمن­ و به‌منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف و امور اجرایی و باهدف هماهنگی و انسجام‌ بخشی بین اعضای این کمیسیون برگزار شد.
متقاضیان پس از ارسال اطلاعات درخواستی در این انتخابات شرکت و اعضای کمیسیون، رئیس و نایب رئیس را برای یک دوره یکساله به شرح زیر انتخاب کردند:

احمدرضا منصوری
  • رئیس کمیسیون پرداخت انجمن فین‌تک
  • جناب آقای احمدرضا منصوری
  • مدیرعامل محترم شرکت پی‌پینگ

آقای میثم میرنظامی نایب رئیس کمیسیون پرداخت انجمن فینتک
  • نایب رئیس کمیسیون پرداخت انجمن فین تک:
  • جناب آقای میثم میرنظامی
  • مدیرعامل محترم شرکت پی‌استار

ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎﺕ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ را از خداوند متعال برای ایشان خواستاریم.