معرفی انجمن فین‌تک ایران

انجمن صنفی کارفرمایی فناوری‌های نوین مالی ایران یک نهاد تخصصی صنفی تحت نظارت وزارت کار بوده و با هدف قدرت بخشیدن به شرکت‌های فن‌آور مالی بخش خصوصی فعالیت می‌نماید. همچنین انجمن فینتک به شماره ثبت ۳۲-۲/۳-۴۸۵ در حال الحاق شدن در اتاق بازرگانی و اقدام برای تاسیس یک اتحادیه کشوری است.

باور داریم فناوری‌های نوین مالی یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور است لذا با هدف رشد اقتصادی از طریق حمایت از شرکت‌های فن‌آورو بهبود فضای کسب و کار جهت بهره برداری از توان نخبگان اهداف زیر را دنبال خواهیم کرد.

ماموریت

قدرت بخشیدن به شرکت‌های فن‌آور مالی بخش خصوصی با هدف رشد اقتصادی از طریق حمایت از شرکت‌های فن‌آور و بهبود فضای کار جهت بهره‌برداری از توان نخبگان

چشم‌انداز

ایران، پیشروترین بازیگر فناوری های نوین مالی خاورمیانه

اهداف

حمایت از توسعه کسب وکارهای نوین مالی و بهبود فضای کسب وکارایجاد زمینه های همکاری و توسعه ارتباطات  آینده پژوهی و ترسیم نقشه راه فناوری های نوین مالی آگاهی افزایی عمومی و اطالع رسانی شفاف

ذینفعان

استارت آپ‌ها، شرکت‌ها، نهادهای سیاست گذار و ناظر
سرمایه گذاران، شتاب دهنده‌ها، رسانه‌ها و سایر نهادهای متناظر

هیئت مدیره انجمن فینتک

fatemian14022
محمد مهدی فاطمیان
ریس هیئت مدیره
rajayeepoor14022
نوید رجایی پور
نایب رییس هیات مدیره
momeni14022
محمد مهدی مومنی
خزانه دار
Amiri
مصطفی امیری
دبیر هیات مدیره
shamekhi1402
وحید شامخی
عضو اصلی هیئت مدیره
ghodoosiejad1402
سعید قدوسی نژاد
عضو اصلی هیئت مدیره
mansouri14022
احمدرضا منصوری
عضو اصلی هیئت مدیره
Amir-Rasekh-1402
امیر راسخ
عضو اصلی هیئت مدیره
hooshmand1402
علیرضا یعقوبی
علی البدل اول
yaghoobi1402
علیرضا هوشمند
علی البدل دوم
beiraghi1402
علی امیری
بازرس اصلی
amiri14022
سامان بیرقی
بازرس علی البدل
MEHDISHARIATMADAR-1
محمد مهدی شریعتمدار
ریس هیئت مدیره
Radman
قاسم رادمان
ریس هیئت مدیره
Amiri
مصطفی امیری
خزانه دار
احمدرضا-منصوری
احمدرضا منصوری
عضو اصلی هئیت مدیره
Fatemian
محمد مهدی فاطمیان
عضو اصلی هیئت مدیره
Mehdi-Ebadi-1000-way2pay-96-11-07
مهدی عبادی
عضو اصلی هیئت مدیره
Homan-Amini-1000-Way2pay-99-03-24
هومن امینی
عضو هئیت مدیره
Naghipourfar
مصطفی نقی پورفر
دبیر هیئت مدیره
naser-ghanemzadeh-1000-way2pay-97-12-11
ناصر غانم زاده
عضو علی البدل هیئت مدیره
Pashami
جعفر پشامی
عضو هئیت مدیره
انجمن فناوری های نوین مالی (انجمن فین تک)
مصطفی اکرمی
بازرس اصلی
انجمن فناوری های نوین مالی (انجمن فین تک)
پوریا یغمایی
بازرس علی البدل

دبیرخانه انجمن فینتک

photo_2023-12-02_19-10-09
مصطفی سامعی
مشاور امور مالی
photo_2022-09-20_18-26-21
رضا صیادی
مشاور توسعه

روابط عمومی انجمن فینتک

مریم فریدشاد
مریم فرید‌شاد
مدیر روابط عمومی
مجید فریدشاد
مجید فریدشاد
طراح و گرافیست، روابط عمومی
پیمان گل وردی
پیمان گل وردی
خبرنگار، روابط عمومی

اسناد ثبتی انجمن فین‌تک