اطلاعیه شماره ۴ مجمع عمومی- اطلاعات مربوط به محل برگزاری

اطلاعیه شماره 4 مجمع عمومی سالیانه انجمن فین‌تک در خصوص اطلاعات مربوط به محل برگزاری می باشد.

تاریخ: چهارشنبه چهاردهم دی‌ماه ۱۴۰۱
محل برگزاری: اتاق بازرگانی ایران
ساعت 8 صبح

آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی(فرصت)، پلاک ۱۷۵

 لوکیشن:
https://goo.gl/maps/w2oeFyB7XZR1ixTB7

نکات:

  • سالن برگزاری در طبقه 6 ساختمان جدید می باشد.
  • محل فاقد پارکینگ و جای پارک مشکل پیدا می شود
  • تمامی اعضای محترم می بایست معرفی نامه همراه داشته باشند
  • عکس و فیلم مراسم در رسانه های عمومی منتشر می گردد
  • خواهشمند است با لباس رسمی حضور بهم رسانید