نامه رئیس فراکسیون راهبردی مجلس درباره استفاده از انرژی تجدید پذیر برای استخراج رمز ارز

نامه رئیس فراکسیون راهبردی مجلس درباره استفاده از انرژی تجدید پذیر برای استخراج رمز ارز

امروزه حوزه رمزارزها در دنیا بیش از پیش گسترش یافته است و بسیاری از کشورها تکلیف خود را با آن مشخص کرده و این صنعت را رگوله کرده‌اند؛ این در حالی است که فعالان حوزه رمزارز در ایران  هنوز به انتظار یک قانون جامع و کامل نشسته‌اند. از آنجایی استخراج رمزارز که مرحله اول و...