فناوری بازاریابی (Marketing Technology یا به اختصار MarTech) به نرم‌افزارها و ابزارهای تکنولوژیک مورد استفاده در صنعت بازاریابی اشاره می‌شود. در واقع تکنولوژی که به کمک تیم‌های بازاریابی می‌آید تا کارهای آن‌ها را سهولت و ارتقاء بخشد در این صنعت قرار می‌گیرد.

در هفتمین قسمت از گزارش‌های نقشه بازار به سراغ صنعت بازاریابی و استارتاپ‌های فناور در این صنعت می‌رویم